1000 Basic English Words

Nguồn: ? 1000 Basic English Words – AnkiWeb


1000 Từ Tiếng Anh Cơ Bản là bộ sách gồm bốn cấp độ được thiết kế nhằm giới thiệu 1000 từ tiếng Anh thông dụng, cần thiết cho người học tiếng Anh. Tất cả các từ được chọn cho bộ sách đều được rút ra từ việc phân tích những từ thường gặp nhất trong sách giáo khoa và tài liệu dành cho người học tiếng Anh. 1000 Từ Tiếng Anh Cơ Bản cung cấp nền tảng tuyệt vời cho những người học tiếng Anh muốn xây dựng vốn từ vựng vững chắc.

Các tính năng chính:

  • Những từ thường dùng trong cả nói và viết tiếng Anh
  • Hình ảnh hấp dẫn minh họa từng từ mục tiêu
  • Phát âm các từ mục tiêu được biểu thị bằng ký hiệu ngữ âm
  • Định nghĩa và ví dụ rõ ràng, dễ hiểu kèm theo bản ghi âm cho tất cả các từ mục tiêu

Tải xuống (OneDrive)