2000 Core English Words – Book 1 (Level A1+)

Nguồn: Nguyễn Quốc


Giới thiệu với mọi người về bộ thẻ này, nó dành cho những người bắt đầu học tiếng anh hoặc mất gốc tiếng anh.

Mô tả bộ thẻ:

  • Được chia theo từng chủ đề và có nhãn gắn trên từng thẻ.
  • Audio được trích từ trong sách.
  • Hình ảnh lấy theo ví dụ của câu (có chất lượng HD đến FHD).
  • Mỗi từ sẽ có 2 card.
  • Bộ thẻ sẽ dùng full Tiếng Anh, nhấp vào hình ảnh để xem nghĩa của từ và ví dụ.

Tải xuống

Google Drive (tác giả): [Nhấp vào đây](2000_Core_English_Words_1 – Google Drive)

OneDrive (admin):