30 Chủ đề từ vựng tiếng Anh

Bộ thẻ do một thành viên nữ giấu tên của group Anki Việt Nam biên soạn.


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Nhận thông báo bài viết mới
trong hòm thư nhà bạn

Đăng ký ngay nhá!

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^

Hình như có gì đó sai sai

Scroll to Top