4000 Essential English Words

Làm bài tập Online:

Tải về bộ thẻ. Tổng hợp 6 bộ (chính chủ):

Xem thử mẫu thẻ: (nguồn Youtube)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Nhận thông báo bài viết mới
trong hòm thư nhà bạn

Đăng ký ngay nhá!

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^

Hình như có gì đó sai sai

Scroll to Top