4000 Essential English Words

Làm bài tập Online:

Tải về bộ thẻ. Tổng hợp 6 bộ (chính chủ):

Xem thử mẫu thẻ: (nguồn Youtube)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *