625 Common Words English


Nguồn: Cảnh Hiệu

1 chiếc deck tự làm theo cách học của bản thân

  • Đoán qua từ vựng
  • Đoán qua hình ảnh
  • Gõ từ qua hình ảnh

Mình vừa chỉnh sửa để thẻ tự động tạo hint

  • Ví dụ: beautiful → b_ _ _ _ _ _ _ l

Tải xuống:

(Lưu file sound.svg vào folder collection.media của anki)


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *