625 từ thông dụng – Tiếng Anh

1 chiếc desk tự làm theo cách học của bản thân

– Đoán qua từ vựng

– Đoán qua hình ảnh

– Gõ từ qua hình ảnh

Mình vừa chỉnh sửa để thẻ tự động tạo hint
– Ví dụ: beautiful –> b_ _ _ _ _ _ _l


Tải xuống


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top