625 từ vựng tiếng Anh cơ bản

Bộ thẻ anki bao gồm 625 từ vựng tiếng Anh cơ bản được làm theo sườn của Fluent Forever.
Phù hợp cho người mới bắt đầu.
Thích hợp để bắt đầu học tiếng Anh.


Tải xuống


Cấu trúc của bộ thẻ mình làm gồm 2 kiểu (Style) và 2 chế độ (ban ngày và ban đêm):

Chế độ ban ngày

Thẻ Review

thẻ review 625

Thẻ Typing

thẻ Typing 625

Chế độ ban đêm

Từ trái sang phải:
1. Thẻ Review
2 & 3. Thẻ Typing & đáp án

0 thoughts on “625 từ vựng tiếng Anh cơ bản”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *