Close-up Word List (A1-C2)

 close-up-Word-List

Close-up word list (A1 – C2): (https://www.eltcloseup.com)

Deck này mình ko thêm hình ảnh vì rất nặng và mình thấy nếu thêm auto bằng google image thì có những từ hình chả liên quan đến nghĩa của từ.

Bộ thẻ này không có hình ảnh, nên rất gọn nhẹ.

Toàn bộ nghĩa đều là tiếng Anh, có thêm nghĩa tiếng Việt bằng Tools nên đôi chỗ sẽ bị sai sót.

Vì vậy, bộ thẻ này hợp nhất cho những ai muốn học tiếng Anh bằng tiếng Anh. Có thể xoá đi trường tiếng Việt nếu cảm thấy không hợp lý.

Được Remake lại bởi Góc Tối từ bản Remake của Phu Mai

Bản gọn nhẹ hơn là Minimal nhé

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *