Outcomes Vocabulary Builder

Ở trong group đã lâu thôi thì nên có tí đóng góp cho group.

Hôm nay đẹp trời rãnh rỗi nên muốn đóng góp bộ thẻ từ bộ giáo trình Outcomes Second Edition

(https://www.eltoutcomes.com/)

Nhìn chung so với các bộ thẻ mà group đang có (3000 từ thông dụng, 4000 từ thông dụng) thì mình vẫn thấy bộ thẻ này ưu việc hơn nhiều điểm.

Ưu điểm

  • Số lượng từ vựng nhiều (hơn 5000 từ) được phân theo các level (A2-C1 tương đương IELTS 4 – 7,5)
  • Bao gồm cả phrasal verbs, collocations, word family chứ không chỉ học từ riêng lẻ
  • Số lương example cho từng từ cũng nhều hơn so với các bộ thẻ thông thường
  • Audio, IPA cho từng từ
  • Có thể được sử dụng song song với cả giáo trình outcomes 2nd (mình sẽ để link down giáo trình ở dưới)
  • Dung lượng bộ thẻ nhỏ (15mb)

Nhược điểm

  • Toàn tiếng Anh ?

Link down giáo trình (Outcomes Second Edition) : http://frenglish.ru/outcomes.html


1 thought on “Outcomes Vocabulary Builder”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *