Medical Terminology flashcard was made by Xentury (Online)

This version is suitable for Vietnamese medical student

Bộ này mình chưa phân loại thành từng phần được, nhưng nhìn chung là từ vựng về giải phẫu, sinh lí học, bệnh học, dịch nghĩa theo hướng y dược một số từ vựng dùng trong giao tiếp, tiền tố, hậu tố, gốc từ cơ bản.

Nguồn thì mình kiếm khá nhiều chỗ như: từ điển merriam-webster, google, sách thuật ngữ y khoa của bs Nguyễn Thái Duy, mặt khác trong quá trình đọc y văn bằng tiếng anh, từ nào không biết mình cũng note lại để add sau. có nhiều từ rất khó tìm nguồn dịch sang tiêng việt nên mình chỉ để nghĩa tiếng anh thôi.

Lưu ý:

Hiện bộ này chưa hoàn thiện mấy nhưng mà mình đang thêm nhiều flashcard hằng ngày.

Update vào Chủ Nhật hằng tuần để cập nhật thêm thẻ, 1 tuần khoảng 100 thẻ đc thêm vào, thêm những nội dung mới vào thẻ cũ nếu cần thiết.

Tải xuống

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *