HyperTTS – thêm âm thanh cho thẻ

Cài đặt

Link: https://ankiweb.net/shared/info/111623432

Mã: 111623432

Kích hoạt Services

Với những Services không có Hyper TTS Pro, có thể sử dụng miễn phí. (Bản mất phí tốn 5$/tháng cho tất cả Services). Tuy nhiên, mọi người có thể sử dụng Services đó nếu có api key. Mọi người tự mò nhé, nó rắc rối lắm mình không viết ra ở đây đâu.

Để có thể kích hoạt 1 Services, mọi người đánh dầu vào ô Enable.

Cài đặt phím tắt

Editor Add Audio: Phím tắt thêm âm thanh bằng Preset đã chọn.

Editor Preview Audio: Phím tắt test âm thanh bằng Preset đã chọn.

Clear: Xoá phím tắt

Cài đặt Preset âm thanh

Yêu cầu: có ít nhất 1 thẻ để thiết lập.

Làm theo từng bước bên dưới nhé.

Nếu mọi người muốn thêm âm thanh vào Field (Trường) có từ vựng như field Front mình chọn trong hình, thì bắt buộc phải chọn Text and Sound Tag.

Sound Tag only: giữ lại âm thanh ở field đã chọn ở trên.

Text and Sound Tag: giữ lại cả từ vựng và âm thanh ở field cả nhà chọn.

Còn vẫn chưa hiểu á? Làm nháy thử xem là hiểu à :)))

Existing Sound Tag Handling: Nếu có âm thanh nào đã thêm thì sẽ Remove (xoá) hay Keep (Giữ).

Và nó chạy thế này

Cách thêm âm thanh hàng loạt

Cách thêm âm thanh khi tạo thẻ

Xong Load nhớ

0 thoughts on “HyperTTS – thêm âm thanh cho thẻ”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *