Web Browser – Tra từ, thêm từ, nghĩa, hình ảnh nhanh chóng

Phím tắt: Ctrl + Shift + B

Các trang web:

Tiếng Hàn

Naver

korean.dict.naver.com/kovidict/#/search?query={}

Daum

dic.daum.net/search.do?q={}

Vtudien (Hàn-Việt)

vtudien.com/han-viet/dictionary/nghia-cua-tu-{}

Tiếng Anh

Cambridge

dictionary.cambridge.org/dictionary/english/{}

Laban

dict.laban.vn/find?type=1&query={}

Soha

tratu.soha.vn/dict/en_vn/{}

Longman

ldoceonline.com/dictionary/{}

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Nhận thông báo bài viết mới
trong hòm thư nhà bạn

Đăng ký ngay nhá!

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^

Hình như có gì đó sai sai

Scroll to Top