Quizlet, Memrise mình đã từng coi hai công cụ này là những phần mềm học từ vựng đỉnh nhất, cho đến khi bắt gặp Anki


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *