Tra nhanh trên Anki bằng GoldenDict (AutoHotkey)

Chia sẻ mã Script trên AutoHotkey dành cho bạn nào muốn tra nhanh trên Anki bằng GoldenDict! Nếu chúng ta tra 1 vạn lượt thì nó tiết kiệm kha khá thời gian và bảo vệ cơ tay được tương đối nhiều đó nhé! haha

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *