Cách thêm từ vựng bằng Excel

Thật ra là dùng LibreOffice Calc cơ. Tại nó ít gặp vấn đề hơn.

1. Cài đặt phần mềm

2. Thêm từ vựng thôi

3 thoughts on “Cách thêm từ vựng bằng Excel”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *