Cách thêm từ vựng bằng Excel

Thật ra là dùng LibreOffice Calc cơ. Tại nó ít gặp vấn đề hơn.

1. Cài đặt phần mềm

2. Thêm từ vựng thôi

About The Author

0 thoughts on “Cách thêm từ vựng bằng Excel”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *