Cách thêm từ vựng bằng Excel

Thật ra là dùng LibreOffice Calc cơ. Tại nó ít gặp vấn đề hơn.

1. Cài đặt phần mềm

2. Thêm từ vựng thôi

Sending
User Review
4 (1 vote)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận thông báo bài viết mới
trong hòm thư nhà bạn

Đăng ký ngay nhá!

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^

Hình như có gì đó sai sai

Scroll to Top