Failed to Execute script pyi_rth_win32comgenpy

Đây là lỗi phổ biến của Win 7

Cách khắc phục

Cách đầu tiên: Cài Anki bản 2.1.49 (hiện đã có thể cài trên win 7)

Cách thứ hai: Cài phiên bản 2.1.15

https://anki.tenderapp.com/kb/problems/anki-failing-to-start-on-some-windows-78-machines

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận thông báo bài viết mới
trong hòm thư nhà bạn

Đăng ký ngay nhá!

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^

Hình như có gì đó sai sai

Scroll to Top