2 thoughts on “Failed to Execute script pyi_rth_win32comgenpy”

  1. Hic. Mình dùng Win 7 Ultimate 64 bit. Mình cài Anki version 2.1.49, mở ra thì báo lỗi Failed to execute script pyi_rth_win32comgenpy. Sau đó, mình cài bản 2.1.15, khi mở ra thì hiện hộp thoại hỏi bản mới nhất là 2.1.66, có muốn cập nhật ko, có 3 lựa chọn là Có, Không và Bỏ qua nhưng chọn cái nào nó cũng tắt hộp thoại rồi thôi ko có 1 tín hiệu nào đối với Anki nữa. Mình cũng có cài thử các version khác dành cho Win 7 như: 2.1.48, 2.1.47, 2.1.46, 2.1.30, 2.1.26 nhưng đều bị báo lỗi. Bạn có biết cách khắc phục ko ạ?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *