Lỗi gặp khi Sync: Vui lòng sử dụng chức năng Kiểm tra Cơ sở dữ Liệu (Check Database)

Cách 1. Check Database (Kiểm tra Cơ sở dữ liệu) và đồng bộ lại

  1. Check database
  2. Sync lại nhé

Cách 2. Force full Sync

Đánh dấu vào ô này

Bấm close và Sync lại 1 lần nữa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *