QtWebEngineProcess.exe – System Error

The code execution cannot proceed because Qt5Core.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem.

Em chào mọi người ạ, mọi người cho em hỏi máy em thiếu một số file của qt5/qt6 thì mình cần cài thêm gì ạ. (em đã thử dùng file .dll bỏ vào folder sys32 với syswow nhưng không được ạ).
Em cảm ơn mọi người ạ


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *