Bộ thẻ học phiên âm quốc tế IPA

Bộ Decks có tổng cộng 44 phiên âm quốc tế.
Chia ra làm 20 lession theo cấp độ từ những phiên âm dễ nhầm lẫn đến những âm phát âm giống 100% tiếng Việt.
Để đặt nền tảng vững chắc cho các bạn mình đã ngồi xuống Add giọng đọc 100% người thật và có hai tone là: Nam và Nữ.
Sau đó sẽ có video hướng dẫn phát âm cho từng phiên âm.