Bộ Desk 3000 từ Tiếng Anh

2 LOẠI THẺ
CÓ DARKMODE
  • Tự tạo hint
  • Tự ẩn từ vựng

👉Link downloand: https://drive.google.com/drive/folders/1FMIPl07hv0xUwipWRNBfraJz6VnWOmgS?fbclid=IwAR29lsWoieT4TLItOg71d-pt94CpWQzxnZRFUFOEQlMKdE3Gc1gWBe5GIbk

( file ” audio_wave.svg” mọi người lưu vào thư mục “collection.media” của anki để không bị mất icon sound)


Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận thông báo bài viết mới
trong hòm thư nhà bạn

Đăng ký ngay nhá!

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^

Hình như có gì đó sai sai

Scroll to Top