Deck tango N3,2,1 vietsub

Tuy nhiên file N2 có vài file âm thanh bị lỗi mình chưa có thời gian sửa nên sẽ update dữ liệu sau (bonus thêm vài tấm về deck 2136 kanji tự làm có cách nhớ bằng hình ảnh :))):

Tango N3: https://drive.google.com/file/d/1YIT2mUaf9KxZl3VYCk7GiT-9w-wWB2jt/view?usp=share_link&fbclid=IwAR3s-oLbKWGiU3NzJDMcQilDi-nV9dlaFnusJ2S5U2hrCU3ngCZnHGK7DoM

Tango N2: https://drive.google.com/file/d/1PhuSdFZEwNbCyWpbiYK_pSkRzyT2is3S/view?fbclid=IwAR34ibXLKG2UeqjJiS9WEUWULdqgbGDEkovE4p8RZukDv0poEFr9rlEs3eo

Tango N1: https://drive.google.com/file/d/1ALsCft8LqOCnegiiaXJFkcq3nA6-r9-h/view?fbclid=IwAR2JFwuN3zY00n2HM-P8cDI89muxoigQU2jE3YIrLhnqTByA4isPwyK_rG4

Kanji kèm cách nhớ bằng hình ảnh, bản này là bản demo do bản xịn các bạn phải cài Migaku (addon mất tiền) nhưng dùng để học vẫn oke: https://drive.google.com/file/d/1o3vjr46fObG8pi4EjpIfH_bISAb3GHY4/view?fbclid=IwAR2JFwuN3zY00n2HM-P8cDI89muxoigQU2jE3YIrLhnqTByA4isPwyK_rG4


Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận thông báo bài viết mới
trong hòm thư nhà bạn

Đăng ký ngay nhá!

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^

Hình như có gì đó sai sai

Scroll to Top