Deck TED-ED Part 2

Hi All,

Mình tiếp tục share Deck TED-ED Part 2 với topic chủ yếu xoay quanh lịch sử, thần thoại và văn học.

Nếu bạn nào chưa biết về Deck Part 1 thì có thể tìm kiếm bài post của mình trên group hoặc Blog của mình nhé.

Thank you admin!

Link download part 2:https://socialge.wordpress.com/2023/04/01/tai-nguyen-anki-ted-ed-song-ngu-anh-viet-part-2/?fbclid=IwAR3KwiSePZqiF6LKPIcZkqabfDsflamJJwwpbflBMtdm8EmdwQDYg04dE-Y


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *