Kết nối Anki với Discord

Chia sẻ số thẻ và thời gian còn lại của bộ thẻ đang học với mọi người

Mã Addons: 1133851639

Trang chủ Addons: https://ankiweb.net/shared/info/1133851639

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận thông báo bài viết mới
trong hòm thư nhà bạn

Đăng ký ngay nhá!

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^

Hình như có gì đó sai sai

Scroll to Top