Wordlist của bộ Target Listening with Dictation

Chào các Bạn

Bộ Deck này dựa theo Wordlist của bộ Target Listening with Dictation :

Student Book 1 (600) FK Level: 1.0 – 5.0, CEFR Level : B1-B1+

Student Book 2 (600) FK Level: 6.0-8.0, CEFR Level: B1+ B2

Practice Tests Book 1 (360) FK Level: 1.0 – 5.0

Practice Tests Book 2 (360) FK Level: 6.0-8.0

Practice Tests Book 3 (480) Target: high-intermediate / advanced

Practice Tests Book 4 (606) Target: high-intermediate / advanced

  • Audio : Awesome TTS Youdao Dictionay – English, American.
  • Click on texts to play audio
  • Tự điển Lạc Việt.

Chân thành cảm ơn Bro Cảnh Hiệu, Nguyễn Thiện Nghĩa & các Bạn đã hướng dẫn, góp ý để việc tạo deck anki trở nên đơn giản và tiết kiệm được thời gian hơn.

Thân.

Link: https://www.mediafire.com/folder/ohnv63kto83wj/Target_Listening_with_Dictation?fbclid=IwAR0yWx4URQuP1NUJymBSfnfjkDaCVtVSF5-905xNFdCSgR8HqxQ_i1WQiN8


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *