200 câu giao tiếp thường dùng trong tiếng Anh

Sưu tầm các câu giao tiếp thường dùng trong tiếng anh

Mình gửi các bạn Flashcard mình đã làm khoảng hơn 200 câu đó ạ

Tải xuống

Link gốc: Google Drive

OneDrive: