THPT – Tự nhiên (Toán, Lý, Hoá, Anh) + bonus (Sử, Địa ĐGNL)