3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng


Gửi tặng các bạn flashcard mình làm ạ, có một vài từ không có hình ảnh diễn giải bạn có thể sửa tùy theo ý thích hoặc những gì bạn dễ nhớ nha.
Chúc các bạn học tập được hiệu quả ?

Video hướng dẫn của tác giả