4600 English Vocab (4000 Essential & List Oxford 3500)


Public bộ thẻ ~4600 English Vocab, tổng hợp và phát triển từ bộ 4000 Essential và List Oxford 3500. Bộ thẻ được làm thủ công trên data có sẵn, có đầy đủ IPA, Audio, Example và Image. Các thẻ đã được gắn Tag và chia làm các Subdeck theo level CEFR.

Đặc biệt ở mặt sau có nút Meaning nhằm giấu nghĩa, buộc learner phải đoán nghĩa từ ví dụ và ảnh trước khi biết nghĩa.

Bộ thẻ được nhóm của mình làm thủ công nên không thể tránh khỏi sai sót. Rất mong có sự góp ý của mọi người.

Cre: Đỗ Khánh Nhung Nguyễn


Tải xuống

AnkiVN