Close-up Word List (A1+, A2, B1, B1+, B2, C1, C2)

Nguồn bộ thẻ: Triệu Minh


Chào các bạn.

Tôi có remake bộ deck Close-up, Second Edition by National Geographic Learning của Bro Nickolay Nonard: Close-up Word List (A1+, A2, B1, B1+, B2, C1, C2)

 • A1+ (1623 notes)
 • A2 (1516 notes)
 • B1 (1649 notes)
 • B1+ (1801 notes)
 • B2 (1752 notes)
 • C1 (1741 notes)
 • C2 (1611 notes)

Tổng cộng : 11,693 notes

 • Click on texts to play audio
 • Tự điển Lạc Việt
 • Nghĩa tiếng Việt : Google Translate
 • Hint nguyên âm : popular => p l _ r

Nếu các bạn thích hint kiểu : popular => p _ _ _ _ _ r

thì ở Front Template xóa dòng:

<div class = "sugg">{{Suggestion}}</div>

Thay vào đó là :

<div class='sent_hint'><hint>{{Word}}</hint></div>

Và đoạn script :

<script>
var clozes = document.querySelector('.sent_hint').querySelectorAll("hint")
for (const cloze of clozes) {
cloze.innerHTML = cloze.textContent.replace(/\[\[([^\]]*)\]\]/g, '$1');
cloze.innerHTML = cloze.textContent.replace(/\B\w(?=.*\s)/g, '_');
cloze.innerHTML = cloze.textContent.replace(/(?<=\s.*)\B\w/g, '_');
cloze.innerHTML = cloze.textContent.replace(/(?<=^[\w-]*)\B\w\B(?=[\w-]*$)/g, ' _ ');
cloze.innerHTML = cloze.textContent.replace(/([_ ]*)/g, '<span style="color:gray">$1</span>');
}
</script>

Tải xuống:

Link gốc – Mediafire
Link mình reup lên OneDrive

Preview