LDOCE6 with Pictures

Bộ thẻ này mọi người sẽ nhìn hình và gõ từ vựng tương ứng.

Ưu điểm

  • Âm thanh chuẩn từ điển LDOCE6
  • Có hình ảnh minh hoạ
  • Có ví dụ
  • Hỗ trợ nghĩa tiếng Anh
  • Hỗ trợ IPA

Nhược điểm

  • Không có nghĩa tiếng Việt


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *