LDOCE6 with Pictures

Bộ thẻ này mọi người sẽ nhìn hình và gõ từ vựng tương ứng.

Ưu điểm

  • Âm thanh chuẩn từ điển LDOCE6
  • Có hình ảnh minh hoạ
  • Có ví dụ
  • Hỗ trợ nghĩa tiếng Anh
  • Hỗ trợ IPA

Nhược điểm

  • Không có nghĩa tiếng Việt


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Nhận thông báo bài viết mới
trong hòm thư nhà bạn

Đăng ký ngay nhá!

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^

Hình như có gì đó sai sai

Scroll to Top