Target Listening with Dictation

Link nguồn
Link tác giả


Chào các bạn,

Bộ Deck này dựa theo Wordlist của bộ Target Listening with Dictation:

  • Student Book 1 (600) FK Level: 1.0 – 5.0, CEFR Level : B1-B1+
  • Student Book 2 (600) FK Level: 6.0-8.0, CEFR Level: B1+ B2
  • Practice Tests Book 1 (360) FK Level: 1.0 – 5.0
  • Practice Tests Book 2 (360) FK Level: 6.0-8.0
  • Practice Tests Book 3 (480) Target: High-Intermediate/ Advanced
  • Practice Tests Book 4 (606) Target: High-Intermediate*/ Advanced

Audio: tạo bằng Awesome TTS nguồn Youdao Dictionay – English, American.
Click on texts to play audio
Từ điển Lạc Việt

Tải xuống:

Link tải gốc

Chân thành cảm ơn Bro Cảnh Hiệu, Nguyễn Thiện Nghĩa & các Bạn đã hướng dẫn, góp ý để việc tạo deck anki trở nên đơn giản và tiết kiệm được thời gian hơn.

Thân.