Wortschatz A2 Goethe Institute (Bộ thẻ Anki tiếng Đức)


  • Tạo từ Wortschatz Datei của Goethe (thiếu khoảng 3/18 Kapitel)
  • Sử dụng để học der/die/das và plural form với Nomen
  • Học cách đặt câu, dịch từ tiếng Việt sang Deutsch.

Tải xuống

AnkiWeb

OneDrive