Ngữ pháp HSK 6 cấp

Phù hợp với: Người mới bắt đầu – Nâng cao

Gồm:

  • 4800 mẫu câu với giải thích
  • 450 điểm ngữ pháp HSK

Cách học: Từ gợi ý cấu trúc ngữ pháp và câu tiếng Việt -> dịch sang tiếng Trung -> học thuộc mẫu câu và xem phần giải thích ngữ pháp -> lặp lại đến khi nào trở thành phản xạ tự nhiên.


Tải xuống


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *