Hoá 12

Đề xuất cách sử dụng

Sử dụng để ÔN TẬP lý thuyết và bài tập cơ bản

Nếu bạn chưa học thì xem ở đây (bài 1 – 5)


Nội dung

Tên gốc hidrocacbon bạn học anki xong thì xem ảnh để có cái nhìn tổng quan nhó


Link gốc từ tác giả:


Nguồn kiến thức:

Từ bài giảng của kênh Youtube:

Kênh youtube của tác giả


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *