THPT – Tự nhiên (Toán, Lý, Hoá, Anh) + bonus (Sử, Địa ĐGNL)


Xin chào mn trong nhóm ạ, em là 1 2k6 vừa thi xong đại học.

Em đã bắt đầu sử dụng anki từ khoảng 4 năm trước, và sau khi thi đại học thì anki của em đang chứa rất nhiều deck toán lý hóa anh (em học ban tự nhiên) và một ít kiến thức sử địa (chỉ có kiến thức 12 thôi vì em ôn đgnl).

Không biết có cách nào share cho cộng đồng không vì em làm bộ deck này siêu tâm huyết mà h bỏ không thì phí quá

Đây là tổng quan một chút, mỗi deck kia còn nhiều deck con chia thành các chương riêng

Đây là deck ôn giai đoạn cuối THPTQG, tổng hợp lại những từ vựng ta và những câu lt or bt dễ sai ngu

Sương sương deck hóa

thường mình làm card theo kiểu như này

Hoặc bản viết tay như này


Tải xuống