Cách tạo thẻ gõ đáp án trong Anki (type in the answer)

About The Author

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *