Tạo thẻ Anki từ ChatGPT nhanh chóng (app Poe trên iOS)

Poe là app chatbot của Quora cũng mới ra không quá lâu nhưng mình thấy xài rất ổn và đc cái free, rất tiện tạo thẻ Anki.

Trong Poe có thể tạo/sử dụng bot với model từ ChatGPT và Claude tùy ý:

https://apps.apple.com/app/poe-fast-ai-chat/id1640745955

Link Shortcuts tạo thẻ Anki tại đây (cần chỉnh lại một vài biến trong shortcut phù hợp với deck bạn dùng):

Ngoài ra bạn có thể add vào Poe bot mình đã cài sẵn prompt biến câu phản hồi thành thẻ Anki tại đây (như trong clip):

https://poe.com/ankichatgpt


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *