8000 từ vựng N1-N5 (kèm từ vựng theo chủ đề)

Mọi sai sót và góp ý xin vui lòng gửi về email hieuqhz111@gmail.com.

Từ vựng N5-N1 mình lấy từ tài liệu Mimikara Oboeru và chỉnh sửa lại để nhập vào Anki.

File tài liệu

Các từ vựng theo chủ đề được sưu tầm ở nhiều nguồn khác nhau trên Google. Mình sẽ liên tục cập nhật deck này trong quá trình mình học, thông tin về những sửa đổi được ghi ở trong link tải xuống.

Mặt trước

Mặt sau


Tải xuống


2 thoughts on “8000 từ vựng N1-N5 (kèm từ vựng theo chủ đề)”

  1. em nghĩa là nên để furigana ẩn để mình ráng nhớ rồi đọc mới hiểu quả anh nhỉ ????

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *